In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
De geneeskracht van water

21 Wetenschappers en schrijvers over Emoto's ontdekkingen. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto maakte foto's van bevroren waterkristallen en ontdekte dat vervuild water heel andere kristallisatiepatronen opleverde dan bijvoorbeeld helder bronwater. Ook intentie was van invloed: water dat positief was toegesproken vormde mooie volmaakte kristallen, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties tot lelijke, misvormde waterkristallen leidden.

In deze bloemlezing geven 21 vooraanstaande wetenschappers en auteurs, waaronder William Tiller, Doreen Virtue en William Bloom hun visie op de verschijnselen die Emoto ontdekte en beschreef. Voor lezers van de eerdere boeken van Emoto geeft dit boek zonder meer een aanvulling en verdieping. Het waterfenomeen wordt zowel vanuit een wetenschappelijk als vanuit een meer esoterisch-spiritueel standpunt onder de loep genomen en belicht.

MASARU EMOTO (Yokohama, 1943) maakte wereldwijd naam met zijn opzienbarende experimenten en ontdekkingen. Van hem verschenen eerder: Water weet het antwoord, De boodschap van water, Het geheime leven van water, en Water heeft een geheim. Zie ook: masaru-emoto.net

NBD | Biblion recensie

De belangrijkste auteur c.q. redacteur van dit boek, dr. Masaru Emoto, geniet bekendheid door zijn onderzoek en eerdere boeken op het gebied van de eigenschappen van water, zoals 'De boodschap van water' en 'Het geheime leven van water'. Dit nieuwe boek is een bloemlezing waaraan nog 21 andere wetenschappers/auteurs hebben bijgedragen. De verschillende hoofdstukken leveren veel steun op voor de eerdere bevindingen van Emoto dat water 'gevoelig' is voor harmonieuze en disharmonische klanken, positieve en negatieve woorden en zelfs onuitgesproken intenties (menselijke gedachten). Dit is onder andere te constateren aan de uiteenlopende kristallisatiepatronen die zich na bevriezing vormen onder verschillende omstandigheden waaraan water tevoren is blootgesteld. De diverse auteurs buigen zich over de vraag, hoe dat in z'n werk gaat en wat voor licht de onderzoeksbevindingen werpen op de relatie tussen materie (i.c. water) en het (menselijk) bewustzijn. Zo schrijft W. A. Tiller bijvoorbeeld over 'psycho-energetische wetenschap'. Ook esoterisch-spirituele gezichtspunten komen in dit verband aan de orde. Het taalgebruik is tamelijk academisch. Rijk geillustreerd in kleur en zwart-wit; literatuurverwijzingen.


Het boek direct bestellen? Klik dan hier ! Je ondersteunt daarmee tevens ons ideaal en projecten.


Boeken > De mysteriën van water
<< Terug naar catalogus

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes