In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes
Transformatie van kantoorgebouwen

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Een ander groot voordeel is dat deze transformatie nieuwe impulsen biedt voor binnenstedelijke kantoorgebieden die leegstromen door de trek van bedrijven naar zichtlocaties langs stadsranden en snelwegen. Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. Dit boek laat experts aan het woord over de architectonische, stedenbouwkundige, functionele, emotionele, financi'le, technische en juridische aspecten. Dit maakt het bijzonder waardevol voor initiatiefnemers en andere betrokkenen bij transformatieprojecten, onder wie eigenaren, beleggers, ontwerpers, adviseurs, bouwers en (toekomstige) gebruikers.

Recensie

Nederland heeft een overschot aan kantoorgebouwen. Op dit moment staat ongeveer 6,3 miljoen m2 leeg. Op allerlei locaties wordt bekeken hoe deze bestaande kantoorvoorraad getransformeerd kan worden naar andere bestemmingen. Het boek geeft vanuit allerlei invalshoeken, zoals actoren, architectuur, stedenbouwkunde, functionaliteit, emotie, financien, techniek en juridische aspecten inzicht in de problematiek en haalbaarheid van de transformatie van bestaande kantoorgebouwen. Het boek bestaat uit 3 thema's: projectanalyses, thema's en actoren. Er wordt grondig op elk onderdeel ingegaan, waarin alle aspecten ruim aan bod komen. Er wordt gebruik gemaakt van grafieken, foto's en tekeningen, alle in zwart-wit. Het boek geeft een zeer goed inzicht in de problematiek en is een must voor iedereen die een transformatie van zijn of haar kantoorgebouw voor ogen heeft. Het boek is vooral bedoeld voor de professioneel geinteresseerde.


Het boek direct bestellen? Klik dan hier ! Je ondersteunt daarmee tevens ons ideaal en projecten.

Boeken > Het andere denken
<< Terug naar catalogus

In den beginne
Wist je dat?
Projecten
Over ons
Columns
Gezondheid
Filmpjes
Niet Blij
Winkel
Linkjes